Zostań darczyńcą
Zostań darczyńcą

Fundacja Arma O pałacu w Zbrosławicach

Pałac w Zbrosławicach znów stanie się chlubą regionu. Pochodząca  prawdopodobnie z przełomu XVI i XVII wieku i przebudowana znacznie w 1756 roku rezydencja rodziny von Stockmansów  mocno podupadła przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Od wielu lat pałac nie przeszedł żadnych renowacji. Przez jakiś czas służył za siedzibę spółdzielni produkcyjnej, a potem za mieszkania dla lokatorów z przydziału. W końcu jednak, z powodu pogarszającego się stanu technicznego i zagrożenia bezpieczeństwa, obiekt opustoszał i przez długi czas nie był użytkowany.

Pałac był wielokrotnie przebudowywany, co w dużej mierze pozbawiło go cech stylowych.  Zanim w XVIII wieku rodzina von Stockmansów zmodernizowała obiekt, pałac utrzymany był w stylu późnobarokowym.  Jednak trudno to jednoznacznie potwierdzić, ponieważ w czasie tamtego remontu, prawdopodobnie zburzono większość rezydencji i wybudowano ją na nowo. Wiele wskazuje na to, że pierwotnie przeróbki utrzymane były w stylu klasycystycznym. Jednakże ówcześni właściciele dokonywali ciągłych zmian, a prace te doprowadziły do tego, że dzisiejszą bryłę można nazwać „eklektyczną”. 

W konsekwencji powyższych działań potężny gmach pałacu zatracił cechy konkretnego stylu. Pałac w Zbrosławicach to wymurowany z kamienia i cegły, otynkowany, piętrowy, podpiwniczony budynek na rzucie wydłużonego prostokąta. Całość nakryta jest charakterystycznym dla Górnego Śląska dachem mansardowym. Fasada pałacu jest trzynastoosiowa, z centralnym ryzalitem. Elewacje podzielono opaską między parterem, a pierwszym piętrem. W piwnicach zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami, a na parterze i pierwszym piętrze drewniane podłogi. W budynku są dwie klatki schodowe. Przy pałacu znajduje się powozownia i oficyna. Niestety w latach 60. XX wieku większość oficyny rozebrano, a pozostałości mocno nadszarpnął ząb czasu. 

W styczniu 2022 roku zrujnowany pałac kupiła Fundacja Arma Zabytki Zbrosławice. Stała się nie tylko właścicielem, ale i dobrym duchem rezydencji. Jej celem jest przywrócenie budynkowi i przyległemu kompleksowi parkowemu dawnej świetności i udostępnienie go lokalnej społeczności oraz gościom z całej Polski i świata.

Fundacja ARMA

Nieustannie mamy ręce pełne pracy.
Nie poddajemy się!
Chcecie nam pomóc w tym wielkim dziele?

Zapraszamy do współpracy! Będzie nam bardzo miło gościć Was w Pałacu w Zbrosławicach. Przyjedźcie, zobaczcie, by to na Waszych oczach tworzył się nowy rozdział pałacu, o którym na wiele dziesiątek lat świat zapomniał.

20 Zostań darczyńcą